Dnia 04-06-2021 roku Kancelaria będzie nieczynna.
 
Mając na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie  Piotr    Tyburski   informuje,   że   od 13  marca  2020 r. do odwołania przyjęcia interesantów w kancelarii ograniczają się do osób wzywanych lub zawiadomionych.
W innych przypadkach informacje udzielane są telefonicznie, emailowo oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. Numery telefonów do kancelarii: 22 724 44 13, 502175862. Adres email: pruszkow.tyburski@komornik.pl
 

 

Witamy na stronie Kancelarii Komornika Sądowego Piotra Tyburskiego przy Sądzie Rejonowym

w Pruszkowie, mieszczącej się w Pruszkowie.

Nasza kancelaria prowadzi postępowania egzekucyjne na terytorium całej Polski, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości, którą zgodnie z przepisami prowadzimy na terenie właściwości terytorialnej dla Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Szczegółowe informacje znajdziecie Pastwo w zakładce WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA.

W celu przeprowadzenia szybkiego i skutecznego postępowania egzekucyjnego nasza kancelaria wyposażona została między innymi w niżej opisane systemy informatyczne:

OGNIVO – elektroniczne zapytanie o rachunki bankowe. Dzięki dostępowi do tego systemu komornik ma możliwość szybkiego ustalenia czy dłużnik posiada rachunek bankowy.

CEPIK - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (baza danych o pojazdach i ich właścicielach).

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej (więcej informacji na http://www.e-sad.gov.pl ).

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS. Za pomocą tej aplikacji kierowane są zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, gdzie komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

EKW – elektroniczne księgi wieczyste. Ta aplikacja pozwala na szybkie ustalenie posiadanych nieruchomości przez dłużników.

Kancelaria Komornika Sądowego Piotra Tyburskiego przyjmuje wnioski egzekucyjne złożone osobiście lub przesłane pocztą a także drogą elektroniczną (e-sąd). Wzory dokumentów można znaleźć w zakładce WNIOSKI.

Zapraszamy do kontaktu osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KONTAKT.

Wpłat można dokonywać na podany numer konta bankowego lub w kasie w godzinach otwarcia kancelarii

Numer konta bankowego:
Bank PEKAO SA O/Pruszków
53 1240 6380 1111 0010 6624 2342

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Roman Kwieciński

adres email: iod.pruszkow.002@komornik.pl